Tidligere straffet efter STRL § 192a fik sit jagttegn tilbage

Den pågældende var i 2014 blevet idømt ubetinget fængsel efter straffelovens § 192a for besiddelse af militært sprængstof med detonatorer, en maskinpistol samt en pistol med ammunition.

Efter en konkret vurdering af sagen, traf politiet afgørelse om at give samtykke til jagttegn efter den pågældende havde haft sit samtykke inddraget i 6 år. Man lagde i denne forbindelse vægt på tidsperspektivet, sagens særlige omstændigheder samt at den pågældende havde særlig gode personlige forhold.

De konkrete forhold, som indgik i sagen, var bl.a. det forhold, at den pågældende nu er folkepensionist og var blevet prøveløsladt efter halv tids afsoning på grund af særlig gode forhold.

På denne baggrund nåede man således frem til at det ikke længere er betænkeligt, at den pågældende har jagttegn.

Afgørelsen er særdeles relevant i forhold til spørgsmålet om hvor længe en inddragelse gælder. Udgangspunktet er 5 år, men i praksis sker det, at en ansøger, efter en konkret vurdering, får sit jagttegn tilbage tidligere. Omvendt kan en inddragelse, efter en konkret vurdering, ske i længere tid. Såfremt et jagttegn ikke fornys i en periode af 10 år, risikerer man at skulle op til ny jagtprøve.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *