Dom i sag om 2,68 promillekørsel

Sag om førstegangs spirituskørsel med en alkoholpromille på 2,68 er afgjort ved dom i Retten på Frederiksberg. Der var ikke sket skade på hverken fører, andre trafikanter eller materiel i forbindelse med kørslen, som fandt sted i 2018.

Dommen blev udmålt til 20 dages betinget fængsel med krav om 40 timers samfundstjeneste. 3 års ubetinget frakendelse af kørekortet. Konfiskation af bilen, som herefter bliver overtaget og solgt til fordel for statskassen. Endvidere skulle domfældte betale en bøde på 32.000 kr. samt sagens omkostninger.

Dommen er ”takstmæssig” i henhold til praksis, jævnfør Rigsadvokatens meddelelse om behandling af sager om spirituskørsel. Bøden svarer til en måneds nettoløn efter skat. At dommen blev gjort betinget har at gøre med, at det var førstegangs overtrædelse og at Kriminalforsorgen, i en personundersøgelse, som tiltalte frivilligt har medvirket i, udtalte at tiltalte havde gode personlige forhold og var egnet til at modtage betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Dommen blev ikke anket

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *