Bistand til flygtninge – humanitær støtte eller strafbar handling?

I øjeblikket er Danmark i en uvant situation, idet man ikke har set tilstrømning af udenlandske flygtninge i samme omfang siden 2. Verdenskrig. Medierne bringe billeder og fortællinger fra flygtninge, som er kommet for at blive eller rejse videre. Der er nogle af flygtningene, som ikke vil lade sig registrere af myndighederne af frygt for at blive sendt tilbage og som har taget sagen i egen hånd og har begivet sig ud i det danske landskab på egen hånd. I realiteten er de på flugt fra de danske udlændingemyndigheder og det er der problemet opstår, hvis man yder hjælp til en flygtning. Hvor går grænsen mellem humanitær hjælp og støtte til at opholde sig ulovligt i landet og hjælp til flugt fra myndighederne? Så længe man som flygtning ikke er registreret, er man nemlig i princippet ulovligt i landet. Hvis man hjælper en uregistreret flygtning skal man være opmærksom på, hvad konsekvensen kan blive – helt op til 2 års fængsel.

Udlændingelovens § 59 Stk. 8:

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den udlænding, som:

Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der

1)   forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet,

2)   forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet, 

3)   forsætligt bistår en udlænding med at indrejse her i landet med henblik på herfra at indrejse ulovligt i et andet land,

4)   forsætligt bistår en udlænding med at indrejse ulovligt i eller rejse ulovligt gennem et andet land eller

5)   for vindings skyld bistår en udlænding med at opholde sig ulovligt i et andet land eller

6)   ved at stille husrum eller transportmidler til rådighed for en udlænding forsætligt bistår den pågældende med at arbejde her i landet uden fornøden tilladelse.

Om der vil blive rejst tiltale er selvfølgelig et andet spørgsmål. Men i princippet kan politiet gøre det. Især hvis man evt. provokerer ved at sætte hjælpen i system med henblik på at skaffe hjælp til mange på én gang eller skaffe sig omtale ved at gøre noget ulovligt, idet dette kan opfattes som at opildne til civil ulydighed.

Hvad må man så? Man må gerne yde flygtninge hjælp i form af humanitær hjælp her og nu: Mad, tøj og penge til at købe mad for. Er der tale om større beløb opstår problemet om hvorvidt man økonomisk yder bistand til at gennemføre et ulovligt forehavende, så en 100 kr. seddel er næppe et problem, men en 1000 kr. seddel kan være det, fordi den kan bruges til mere end at købe mad for – f.eks. en togbillet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *