Østre Landsret stadfæster frifindelse for overtrædelse af straffelovens § 192a.

Dommen som blev afsagt af byretten, blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse i form af ubetinget frihedsstraf efter straffelovens § 192a. Ved retten i Holbæk var den tiltalte blevet dømt til 4 måneders betinget fængsel efter våbenlovens § 10 Stk. 1 for at have udleveret en haglbøsse, som tiltalte, lovligt opbevarede for sin eksmand, som i mellemtiden havde mistet sit jagttegn. Den tiltalte vidste, at han havde mistet sit jagttegn.

Straffelovens § 192a finder anvendelse, når der er tale om besiddelse af våben under SÆRLIG skærpende omstændigheder. Reglen er kommet til i forbindelse med folketingets bestræbelser på at dæmme op for våben i kriminelle miljøer, men retspraksis viser, at det regelmæssigt sker, at bestemmelsen bringes i anvendelse overfor jægere og skytter, som har bragt sig selv i en forkert situation, når et våben transporteres i det offentlige rum. I denne sag havde den tiltalte overleveret haglbøssen på en parkeringsplads.

Retten i Holbæk nåede frem til, at den tiltalte, som havde jagttegn, lovligt kunne opbevare og transportere haglbøssen med henblik på overdragelse, samt at besiddelsen i det offentlige rum tidsmæssigt var så kortvarig, at der ikke var tale om særlig skærpende omstændigheder. Men det forhold, at tiltalte vidste at eksmanden ikke længere havde jagttegn, blev takseret til 4 måneders betinget fængsel. Østre landsret nåede frem til det samme resultat og stadfæstede dommen.