Blog

Højesteret gav forbruger medhold i, at hans elforbrug ikke kunne være så stort som måleren viste

Kan det betale sig at klage, hvis man er uenig i målerens udvisning af elforbruget? Denne sag viser, at det er muligt at få opgørelsen ændret, hvis man er kan løfte bevisbyrden. Sagen handlede om en forbruger, som  skulle betale for et elforbrug på 110.791 kWh, hvilket medførte en ekstraregning på 214.387,32 kr. Forbruget svarede […]

Læse mere…

Krav om betaling for nedrivningsarbejde var ikke fortabt som følge af passivitet

En nedrivningsvirksomhed havde i sommeren 2012 udført nedrivningsarbejde for en hovedentreprenør. I denne anledning var der udstedt 7 fakturaer, som ikke var blevet betalt. Kravet var på 464.000 kr. Der var mellem parterne uenighed om arbejdet overhovedet var bestilt af hovedentreprenøren, som endvidere gjorde gældende, at det ikke var udført og endvidere, at der udvist […]

Læse mere…

SKAT ændrer signaler med hensyn til arbejdsgiverbetalte parkeringsudgifter

SKAT har i et såkaldt ”udkast styresignal” ændret sin holdning til beskatning af medarbejdere, som får dækket P udgifter af sin arbejdsgiver. Det nye er, at SKAT præciserer, at det er muligt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningsloven, uanset der helt eller delvist bliver udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse efter ligningsloven. Hidtil har det været […]

Læse mere…

Sådan gør du, hvis du vil have fjernet oplysninger om dig selv på internettet

I 2014 fastslog EU domstolen, at Google efter anmodning skulle fjerne links til websider med belastende oplysninger, hvis oplysningerne krænker borgerens ret til beskyttelse af sit privatliv efter persondatadirektivet. Dommen konkludere endvidere, at borgeren kan klage til myndighederne, hvis Google ikke efterkommer en anmodning om sletning. Sagen gik på, at en spansk borger havde bedt […]

Læse mere…

Har din virksomhed en skriftlig politik om rygning af elektroniske cigaretter?

Fra den 7. Juni i år gælder der nye regler i DK om rygning af E cigarretter. Det er konsekvensen af en ny lov, som Folketinget har vedtaget. Udover at loven regulerer forhold vedr. cigaretternes kvalitet og sikkerhed, betyder loven også at der på arbejdspladser, og steder med offentlig adgang, skal udarbejdes en skriftlig politik […]

Læse mere…

Ny dom i Højesteret – hovedaktionær var ikke erstatningsansvarlig for SKATs tab i forbindelse med momskarruselsvig – ”ejerlederens ansvar”

En person var hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og – indtil april 2004 – direktør i en virksomhed, som drev brokerhandel med navnlig mobiltelefoner og it komponenter. Sagen udsprang af en række handler, som selskabet foretog i perioden fra november 2003 til november 2004. Efterfølgende viste det sig, at tidligere led i omsætningskæden, ved skyldnersvig, havde undladt at […]

Læse mere…