-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018

Hvad er persondata?
 
Det er oplysninger om fysiske personer, eller oplysninger, som er "personhenførbare". Der er tale om f.eks. navn, adresse, e mail, telefon, cpr. nr., alder, køn, relegion m.v. Det gælder f.eks. ansatte, jobansøgere, kunder og andre oplysninger om personer, som virksomheden kommer i besiddelse af.
 
Hvordan får man overblik over persondata i virksomheden?
 
Virksomheden bliver nødt til at finde ud af, hvilke persondata, som virksomheden håndterer i dagligdagen. For mindre virksomheder vil der typisk være tale om persondata på medarbejdere og jobansøgere. Men der kan være andre data, som f.eks. dokumenter med kopier af dagpengeskemaer, feriekort, ansættelseserklæringer, lønsedler, kundeoplysninger m.v. For større virksomheder gælder bl.a. at der skal udpeges en "tovholder", som har styr på forretningsgangene i virksomheden.
 
Hvordan behandler man persondata?
 
Med ”behandle” menes primært den måde man håndterer persondata på, f.eks. indsamler, gemmer, redigerer, systematiserer, sender, sletter, kopierer, opbevarer m.v. F.eks. oplysninger vedr. ansatte, som gives videre til revisorer, offentlige myndigheder eller eksterne leverandører af service (bogholderi, lønbureau, forsikringsselskaber m.v.). 
Hvis virksomheden har andre til at behandle sine data er det stadig virksomheden, som har ”bestemmelsesretten” over hvordan andre behandler virksomhedens data. Når andre behandler virksomhedens data, kaldes de en ”databehandler”. Det er dog virksomheden selv, som er den dataansvarlige.
 
Hvad er en persondatapolitik?
 
I virksomheden skal man have en persondatapolitik, som beskriver hvordan man i virksomhedenhåndterer persondata.
 
Hvad er en persondatapolitik for kunder?
 
Hvis man behandler kunders persondata, skal man have en ekstern persondatapolitik. Det er mere kompliceret, når der er tale om behandling af kundedata. Derfor anbefales, at man sætter sig grundigt ind i reglerne.
 
Hvad skal virksomheden kunne dokumentere?
 
Virksomheden skal kunne dokumentere, at reglerne bliver overholdt. Der er ikke formkrav til denne dokumentation. Men f.eks. ved sletning af data vil det være en fordel, at man registrerer hvordan og hvornår disse er blevet slettet. Det samme gælder opbevaring og især når man sender data internt eller til andre. 
 
Hvilke rettigheder har man?
 
Personer, som har afgivet oplysninger, kan kræve indsigt i hvilke oplysninger, som virksomheden opbevarer.
Hvis man har kunder, som giver persondataoplysninger, skal man give kunden oplysninger om hvilke oplysninger det drejer sig om og hvad de vil blive brugt til. Hvis virksomheden indsamler oplysninger uden kundens vidende, skal dette oplyses og hvilke regler som gælder. Personer har ret til at kræve at forkerte oplysninger bliver rettet og f.eks. jobansøgere og tidligere ansatte har ret til at få deres oplysninger slettet. Har en person tidligere givet samtykke til persondata, kan dette samtykke kræves slettet når som helst.
 
Hvem kontrollerer at reglerne overholdes?
 
Det gør Datatilsynet. Hvis der sker brud på reglerne, f.eks. tyveri af data, skal virksomheden selv underrette Datatilsynet inden 72 timer. Brud på reglerne kan medføre en bøde på op til 4% af virksomhedens samlede omsætning. Reglerne træder i kraft 25. maj 2018.

Dette er et udpluk af de væsentligste regler og ikke en udtømmende redegørelse.
 
Hvordan får man mere at vide?
 
Der findes vejledning at få på Datatilsynets hjemmeside.

0 kommentarer til De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment