-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Højesteret mente ikke at vindmøller havde forringet et jagtrevir. Ejere dømt til at tilbagebetale ekspropriationserstatning.

To ejere, som havde fået eksproprieret deres ejendomme havde anlagt sag ved landsretten mod Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen, med påstand om forhøjelse af den erstatning, som de var blevet tilkendt for ekspropriation af dele af en landbrugsejendom til fordel for opførelse af en prøvestation med vindmøller, og som bl.a. omfattede erstatning for forringede jagtmuligheder på respektive ejeres restejendom under og efter opførelsen af vindmøllerne. Efter indhentelse af sagkyndige erklæringer om bl.a. jagtforholdene opgav de to ejere dog sagen, men dette fik Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen til at nedlægge påstand om, at den af Overtaksationskommissionen udmålte erstatning var for høj, og at en del af erstatningen – altså den fulde erstatning for forringet jagt - derfor skulle tilbagebetales. Landsretten gav på baggrund af erklæringerne Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen medhold i påstanden om tilbagebetaling af den udbetalte erstatning for forringet jagt.
Ejerne ankede sagen til Højesteret med påstand om frifindelse. For Højesteret blev der indhentet nye erklæringer om jagtforholdene, og ud fra en konkret vurdering fandt Højesteret ikke grundlag for at fastslå, at ejerne havde lidt et tab som følge af forringelse af jagten, efter at prøvestationen var opstillet. Højesteret fandt heller ikke, at ejerne havde påvist at have lidt et tab for midlertidig forringelse af jagten under opførelsen af prøvestationen. Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.
Sagen er et eksempel på at sagkyndige erklæringer kan vende op og ned på en sag. I denne sag begyndte Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen som den sagsøgte, men endte med at være sagsøger. De to ejere må sige ikke at kunne løfte bevisbyrden for, at det var vindmøllerne, som var skyld i forringelsen af deres jagt. Som så meget andet i naturen, kan det være alle andre mulige forhold, som kan være svære at forklare.

0 kommentarer til Højesteret mente ikke at vindmøller havde forringet et jagtrevir. Ejere dømt til at tilbagebetale ekspropriationserstatning.:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment