-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Forbund idømt 1 mio. kr. i bod for overtrædelse af fredspligten i Hovedaftalen for ikke at opfordre medlemmerne til at afslutte overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

FTF for CAU (Cabin Attendents Union) blev i december 2016 idømt med bod ved Arbejdsretten for ikke at have udfoldet passende bestræbelser på at bringe en ulovlig arbejdsnedlæggelse til ophør. Sagen var anlagt af Dansk Arbejdsgiverforening på vegne af SAS. Baggrunden var en uenighed mellem CAU og SAS om hvilke ansættelsesvilkår som skulle gælde for de medlemmer af CAU i forbindelse med SAS frasigelse Cimber Airs overenskomst. Uenigheden resulterede i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. DA gjorde under sagen bl.a. gældende , at  forbundets medlemmer måtte opfatte forbundets adfærd som en opfordring og/eller støtte til at iværksætte og fortsætte de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. CAUs kommunikation til sine medlemmer og til offentligheden gjorde, at det fremstod  tvivlsomt, om forbundet reelt ønskede arbejdsnedlæggelserne undgået og efterfølgende bragt til ophør.  Ifølge klageskriftet har CAU ved sin adfærd forsøgt at udøve en utilbørlig pression over for SAS og har dermed handlet i strid med Hovedaftalen og forudsætningerne for parternes overenskomst. DA nedlagde påstand om en bod, der som udgangspunkt skulle udmåles i lyset af det tab på ca. 38 mio. kr., som SAS skønsmæssigt er blevet påført som følge af forbundets aftalestridige adfærd.
CAU gjorde gældende, at man ikke forud for arbejdsnedlæggelserne havde ytret sig på en måde, der af medlemmerne med rette kunne  opfattes som støtte til eller manglende afstandtagen fra overenskomststridige kampskridt.  Efter at arbejdsnedlæggelserne blev indledt, har indklagede ikke ved råd eller dåd støttet opretholdelsen af arbejdsnedlæggelserne, men har tværtimod taget afstand herfra og
utvetydigt opfordret sine medlemmer til at genoptage arbejdet. Indklagede har ikke udøvet
utilbørlig pression over for klager, og arbejdet blev da også genoptaget,  selv om et positivt forhandlingsresultat om overenskomstsituationen i Cimber ikke var opnået.
CAU mente sig berettiget til over for offentligheden i en situation af national interesse at
præsentere sine synspunkter om overenskomstdækning i Cimber. Retmæssigheden af SAS frasigelse af overenskomsten i forbindelse med overdragelsen til Cimber var i øvrigt juridisk ganske tvivlsom.
Arbejdsretten kom frem til, at CAU under hensyn til forløbet havde særlig anledning til at søge at sikre, at et medlemsmøde blev afviklet på en sådan måde, at det ikke på ny udviklede sig til en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.
Den 27. februar 2015 kædede CAUs næstformand i et interview med TV2 genoptagelsen af arbejdet sammen med udfaldet af CAUs forhandlinger med SAS, idet han bl.a. udtalte, ”at han håbede, at medlemmerne ville genoptage arbejdet, når SAS meldte klokkeklart ud, at de kunne beholde deres gældende overenskomst i Cimber”.
Den 28. februar 2015 bragte TV2’s nyhedshjemmeside et foto af et brev, som kabinepersonalet havde sendt til SAS, og hvoraf det fremgik, at de involverede CAU-medlemmer også kædede genoptagelse af arbejdet direkte sammen med SAS’ imødekommelse af kravet vedrørende en overenskomst i Cimber Air.
I et nyhedsbrev, som CAU udsendte den 28. februar, udtalte CAUs næstformand bl.a., at SAS var velkommen til at kontakte ham, ”så vi hurtigst muligt kan få lavet en aftale, så vi kan få vores passagerer tilbage i flyene”. Boden blev  på denne baggrund passende at kunne fastsat til 1 mio. kr.
Sagen viser, at hvis en overenskomstpart kan løfte bevisbyrden for at den anden part har understøttet et brud på fredspligten i Hovedaftalen, så ifaldes et ganske betydeligt bodsansvar.

 

0 kommentarer til Forbund idømt 1 mio. kr. i bod for overtrædelse af fredspligten i Hovedaftalen for ikke at opfordre medlemmerne til at afslutte overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment