-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

SKAT ændrer signaler med hensyn til arbejdsgiverbetalte parkeringsudgifter

SKAT har i et såkaldt ”udkast styresignal” ændret sin holdning til beskatning af medarbejdere, som får dækket P udgifter af sin arbejdsgiver.
Det nye er, at SKAT præciserer, at det er muligt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningsloven, uanset der helt eller delvist bliver udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse efter ligningsloven.
Hidtil har det været sådan, at det ikke var muligt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter, der bliver afholdt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, når der samtidig blev udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.
Men henvendelser fra en række brancheorganisationer, som har anført, at ligningsloven giver adgang til, at parkeringsudgifter, der bliver afholdt på grund af arbejdet, kan dækkes skattefrit, uanset der samtidig med kørslen bliver udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Det har ført til den ændrede holdning hos SKAT.
På denne baggrund har SKAT foretaget en fornyet gennemgang af forarbejder til loven m.v. og nu er det SKATs opfattelse, at det vil være lovligt ikke at beskatte, når en virksomhed dækker ansattes udgifter til parkering, samtidig med at der udbetales kørselsgodtgørelse. Med andre ord er refusion af parkeringsudgifter skattefrie.
Ændringen skal søges i formuleringen af bemærkningerne til lovforslaget, hvor lovgiver i sin tid udtrykkelig anførte, at f.eks. lønmodtagere, som bruger en P plads, som arbejdsgiver stiller til rådighed, ikke skal beskattes. På samme måde skal en p plads, som af arbejdsgiveren stilles til rådighed - ude i byen - ej heller beskattes.
Reglen forventes at træde i kraft, snarest når styresignalet er blevet endeligt og vil ifølge SKAT selv blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning 2017-1.

0 kommentarer til SKAT ændrer signaler med hensyn til arbejdsgiverbetalte parkeringsudgifter :

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment