-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Læremesters opsigelse af en uddannelsesaftale forud for et praktikophold var berettiget

Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1, kan en uddannelsesaftale som udgangspunkt ikke opsiges af aftalens parter. Det fremgår dog af stk. 2, at de første 3 måneder af praktiktiden betragtes som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
En elev indgik den 21. december 2011 en uddannelsesaftale med en læremester , hvorefter eleven skulle være i lære  i perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2017. Den 1. januar 2012 påbegyndte eleven et skoleophold, som skulle vare til den 26. maj 2012, hvor eleven skulle starte i praktik hos sin læremester. Den 26. april 2012 opsagde læremester aftalen pr. den 30. april 2012.
Sagen angik, hvorvidt læremesteren kunne opsige uddannelsesaftalen med eleven efter mere end tre måneders skoleophold, og forud for påbegyndelsen af elevens praktiktid i virksomheden.
Højesteret udtalte, at skoleophold efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, 2. pkt., ikke skal medregnes i prøvetiden på tre måneder, og at prøvetiden derfor ikke var udløbet ved opsigelsen. Spørgsmålet var således, om læremesteren kunne opsige eleven den 26. april 2012, forud for påbegyndelsen af praktiktiden, eller om opsigelse tidligst kunne ske den 26. maj 2012, hvor eleven skulle starte i praktik.
Højesteret fandt, at der hverken efter ordlyden af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, eller lovens forarbejder er holdepunkter for en anden forståelse end, at en uddannelsesaftale kan opsiges under et skoleophold, der ligger forud for praktiktiden. Læremesteren var derfor berettiget til at opsige eleven som  det skete den 26. april 2012. Dommen var en stadfæstelse af landsrettens dom.

0 kommentarer til Læremesters opsigelse af en uddannelsesaftale forud for et praktikophold var berettiget :

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment