-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Lovligt at bortvise medarbejder, som ville optage samtale med sin arbejdsgiver.

En medarbejder var indkaldt til en samtale med sin arbejdsgiver. Medarbejderens fagforening deltog som bisidder. Emnet for samtalen var, at medarbejderen ifølge arbejdsgiveren havde optrådt illoyalt overfor arbejdsgiveren.
Medarbejderen ville optage samtalen, hvilket arbejdsgiveren ikke ville acceptere. Da medarbejderen insisterede, blev mødet udsat, således at arbejdsgiveren kunne undersøge, hvilke regler, som gælder på dette område.
Da mødet blev genoptaget nogle dage senere fastholdt medarbejderen at ville optage samtalen på sin mobiltelefon, hvilket arbejdsgiver stadig ikke ville acceptere. Medarbejderen fik pålæg om at lægge mobiltelefonen udenfor møderummet, hvilket medarbejderen nægtede. Herefter meddelte arbejdsgiver, at såfremt medarbejderen ikke gjorde, ville det blive betragtet som lydighedsnægtelse og herefter blev medarbejderen bortvist.
Sagen kom herefter for retten, som i sin dom nåede frem til at bortvisningen var berettiget. Retten lagde bl.a. vægt på, at når der ikke findes lovregler om hvornår en medarbejder må optage en telefonsamtale, så henhører det under ledelsesretten at fastsætte disse. Retten fandt endvidere, at det var sagligt begrundet, at arbejdsgiver ikke ville tillade at samtalen blev optaget under henvisning til at samtalen skulle være fri og gennemføres i en tillidsfuld atmosfære. Endvidere havde medarbejderen og fagforeningen haft tid til at revurdere sin stilling, mens mødet var suspenderet.
Sagen viser hvor vigtigt det er at samtaler mellem arbejdsgiver og medarbejdere kan foregå i en tillidsfuld atmosfære. Endvidere at arbejdsgiver i en sådan situation tydeligt har tilkendegivet,  hvad konsekvensen vil være, dersom medarbejderen ikke følger den givne instruks, som i øvrigt skal være sagligt begrundet.

0 kommentarer til Lovligt at bortvise medarbejder, som ville optage samtale med sin arbejdsgiver. :

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment