-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Krav om brug af blanket i syns- og skønssager ved de almindelige domstole

Krav om brug af blanket i syns- og skønssager ved de almindelige domstole
Pr. 1. januar 2016 er der indført regler om, at der i syns- og skønssager ved de almindelige domstole skal anvendes en særlig blanket (jf. bekendtgørelse nr. 1442 af 8. december 2015).
Blanketten, og en vejledning til udfyldelse af den, findes på www.domstol.dk under Blanketter – Syn og skøn.
Som de nye regler må forstås, er det i praksis obligatorisk at bruge blanketten ved syn og skøn ved de almindelige domstole. Der gælder dog ikke noget krav om brug af blanket i sager ved Voldgiftsnævnet – og kravet får derfor ikke betydning i de tilfælde, hvor AB 92 er vedtaget.
Formålet med indførelsen af blanketten er at ensarte skønserklæringerne, og for at spare tid for skønsmændene.
Rent praktisk får blanketten den konsekvens for advokaterne, at spørgsmålene skal anføres på blanketten og ikke i det sædvanlige syns- og skønstema. For skønsmændene får blanketten den konsekvens, at der ikke skal udarbejdes en særskilt skønserklæring. Svarene anføres direkte på blanketten, som skønsmanden modtager digitalt når den er udfyldt med spørgsmål fra parterne.
Der er dog en række mulige problemer forbundet med blanketten som den p.t. er udformet.
For det første rummer blanketten hverken mulighed for angivelse af en sagsfremstilling fra andre end den, der har begæret syn og skøn (rekvirenten), eller en bilagsfortegnelse fra rekvirenten eller fra andre parter. Det må således forventes, at der fortsat vil blive udvekslet særskilte processkrifter i skønssager der er omfattet af blanketkravet.
For det andet er det uklart, hvordan der med blanketten skal tages højde for, at parterne meget ofte foretage tilføjelser til eller ændri ringer af spørgsmålene, også efter at skønsmanden har modtaget disse – bl.a. som følge af uoverensstemmelser mellem parterne om formuleringen af spørgsmål, fremlæggelse af bilag mv.
I lyset af det må det nok siges at være usikkert, om blanketten rent faktisk vil medføre en forenkling/lettelse af skønssagerne, eller ej.

 

0 kommentarer til Krav om brug af blanket i syns- og skønssager ved de almindelige domstole:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment