-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Husk at være loyal overfor din arbejdsgiver - også på de sociale medier

Ansatte har en loyalitetsforpligtelse overfor deres arbejdsgivere. Det indebærer, at den ansatte skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd, som er skadelig for arbejdsgiverens virksomhed. Loyalitetspligten gælder også i fritiden og udtalelser og adfærd, som medarbejderen har på sociale medier.
Loyalitetspligten er gælder for alle medarbejdere uanset det ikke er anført i ansættelsesbeviset, personalehåndbog eller andre regselsæt i virksomheden.  Loyalitetspligten gælder under hele ansættelsen og i en opsigelsesperiode indtil ansættelsesforholdet ophører, uanset om medarbejderen eventuelt suspenderes eller fritstilles i opsigelsesperioden. Det anbefales at man på virksomheden har en klar og tydelig politik om adfærd og udtalelser på nettet.
Den stigende brug af sociale medier kan være udfordring for virksomheder, og der kommer flere sager, hvor problemet i samarbejdet, er medarbejderens udtalelser og adfærd på et socialt medie.
Som ansat kan man få problemer, hvis man ikke overholder loyalitetsforpligtelsen.Her er en række eksempler sager som endte med afskedigelse:
 
SAG nr. 1 En lærer havde skrevet på facebook :
 
»Trist dag i dag, elever opfører sig som vi var deres forældre (snakker til os som LORT) og det som det være. En ledelse som lytter og … der sker ikke en ski SQ, SQ, SQ … Tja det kan koste mig min stilling at skrive det her men kan ikke lade være!«
 
SAG nr. 2 En politibetjent havde skrevet på facebook :
 
»Dumme perkere« på sin »væg«, da politibetjentens fri weekend blev inddraget. Af »væggen« fremgik bl.a. hvilken station politibetjenten arbejdede på. Politibetjenten forklarede i retten, at være frustreret pga. oplevelser på arbejdet, da indlægget blev skrevet, og at betjenten ikke havde regnet med, at andre end 5-6 kolleger læste indlægget. Indlægget kom til at koste politibetjenten jobbet. Det er et eksempel på, at en medarbejders opslag på et socialt medie, som var tiltænkt en begrænset privat kreds, hurtigt kan nå ud til en bredere ubestemt kreds af personer.
 
SAG nr. 3 En sikkerhedsvagt havde skrevet på facebook:
 
»Overvejer at sige »fuck det hele og lade dem vinde deres hetz i første omgang!« Et par uger senere skrev vedkommende: »Det er slut, grænsen er nået, og der er erklæret krig. Game over, (…) , ….Nu kan det langt om længe være, at man får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen…. Du kan dælme tro, at den får gas«.
 
SAG nr. 4
 
Denne sag endte også med at en afskedigelse som dog blev underkendt i retten: Sagen drejede sig om medarbejder i en bank. Den ansatte var på arbejde sidste bankdag i året, som var meget travl på grund af de mange kunder som ville udnytte fradragsmuligheder ved at indbetale på børneopsparing og pensionsordninger.
Om aftenen valgte den ansatte at sætte følgende opslag på sin Facebook-profil:
 
"Ferie! Gid fanden havde folk der kommer i tanke om indskud på børneopsparinger og pensioner den sidste bankdag i året! Der er fucking 364 andre dage i året hvor du kan ringe om det!"

Sagen kom for voldgifteretten, som imidlertid ikke fandt, at der forelå saglig begrundelse for  afskedigelse. Medarbejderens udtalelse på facebook kunne således alene have begrundet en advarsel.
Retsformanden lagde vægt på, at udtalelsen var en frustreret reaktion efter en travl arbejdsdag og at banken ikke var nævnt. Endvidere at  udtalelsen ikke var rettet mod kunder eller ledelsen og at den ansatte allerede den følgende dag fjernede udtalelsen fra sin facebook profil, samt at den ansatte havde 9 års anciennitet i virksomheden. Endelig at den ansatte aldrig tidligere havde modtaget advarsler eller påtaler.
 
 

 

0 kommentarer til Husk at være loyal overfor din arbejdsgiver - også på de sociale medier:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment