-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?

Må arbejdsgiver læse sine ansattes E mails ?  Det spørgsmål bliver ofte stillet, når virksomheder, som befinder sig en  skarp konkurrencesituation,  har mistanke om at en illoyal medarbejder lækker interne oplysninger om f.eks. kunder eller produkter. Svaret er ”ja”, men under visse forudsætninger.
Udgangspunktet er, at personlige mails ikke må læses af arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at virksomheden har retningslinjer for kategorisering af mails, som giver retningslinjer for markering om mails er arbejdsrelaterede eller private. Endvidere at de ansatte kender disse retningslinjer.
En højesteretsdom fra i år illustrerer problematikken: Sagen handlede om en medarbejder i en medicinalvirksomhed, som var kommet under mistanke for at lække fortrolige oplysninger ved at sende disse til sin samlever. Derfor havde virksomheden gennemlæst medarbejderens mails. Medarbejderen gjorde under sagen gældende, at være blevet krænket og krævede erstatning.
Under sagen kom det frem, at de pågældende mails var sendt gennem virksomhedens it system, som tilhørte virksomheden. Medarbejderen havde haft mulighed for at begrænse virksomhedens adgang til mailkorrespondance ved at markere, at der var tale om private mails. De pågældende mails, som var blevet gennemgået, var ikke markeret som private.
Den gennemlæsning, som var blevet foretaget, var baseret på en konkret mistanke og der forelå ikke oplysninger om, at arbejdsgiveren havde gennemlæst private mails i større omfang, end nødvendigt, med henblik på at kunne undersøge den konkrete mistanke. På denne baggrund fik medarbejderen ikke medhold i at være blevet krænket.
Afgørelsen i Højesteret viser hvor vigtigt det er, at virksomheden har en klar politik omkring brug af mails samt at den er kendt af medarbejderne. Kommer virksomheden i en situation, hvor en nærmere undersøgelse er påkrævet, er det endvidere vigtigt, at undersøgelsen står i forhold til målet og at der er en konkrat anledning.

0 kommentarer til Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment