-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Fra den 1. Februar 2015 skal ejeren af bilen betale bøden, eller angive den, som kører den.

En ændring af færdselsloven gør, at det fremover vil være bilens ejer og ikke føreren der hæfter for hastighedsoverskridelser. Ændringen træder i kraft 1. februar 2015. Den nye regel har været til debat og er nu en realitet.
I færdselsloven indføres nu en særlig form for betinget objektivt strafansvar for ejeren (den registrerede bruger af bilen) hvis bilen bliver noteret for en hastighedsoverskridelse via Automatisk Trafikkontrol (Politiets fotovogne). Det er således ejeren der hæfter for fartoverskridelsen og ikke føreren af bilen .
Det betingede objektive strafansvar vil gælde i sager, hvor der ikke er spørgsmål om klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud (dvs. hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 pct.).
Ejeren pålægges bødeansvaret, medmindre den pågældende kan udpege en anden fører på gerningstidspunktet, som erkender at have ført køretøjet, eller en anden var uberettiget i besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet. Såfremt en bruger af køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret, holdes denne dog – frem for ejeren – i udgangspunktet ansvarlig.
Reglen vil betyde, at man som ejer af bilen nu skal angive den person, man har lånt den ud til, for selv ikke at skulle hæfte for bøden, eller have mulighed for at kunne dokumentere, at bilen blev ført af en anden, end ejeren.
Man bør også overveje at få lavet en aftale med den, som låner bilen ud til om, hvad der skal ske i de tilfælde, hvor låneren overtræder færdselsloven. Er der tale om ansatte, som kører i arbejdsgivers bil, skal man især være opmærksom på problemet og have interne regler, som kan håndtere sådanne situationer.

 

0 kommentarer til Fra den 1. Februar 2015 skal ejeren af bilen betale bøden, eller angive den, som kører den.:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment