-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Tobaksselskaber ikke ansvarlige for varigt men som følge af mangeårigt forbrug af cigaretter

Tobaksselskaber ikke ansvarlige for varigt men som følge af mangeårigt forbrug af cigaretter
 
Der har i DK været flere tilløb til at gøre tobaksselkaber ansvarlig for følgeskader af rygning. Senest har Højesteret i slutningen af november 2014 afsagt dom i en sag, hvor en ryger havde lagt sag an. Rygeren, som  havde haft et mangeårigt forbrug af cigaretter og var som følge blevet påført et varigt men, der var fastsat til 15 %. Hovedspørgsmålet i sagen var, om tobaksselskaberne havde pådraget sig et ansvar for den personskade, som tobaksrygningen havde medført for A.
Højesteret udtalte bl.a., at cigaretter som udgangspunkt ikke lider af en defekt. Dette udgangspunkt kan fraviges, f.eks. hvis en producent har afgivet urigtige oplysninger om sundhedsfaren ved tobaksrygning, eller hvis producenten har undladt at advare mod sundhedsfaren, forudsat at faren ikke er almindelig kendt.
På det tidspunkt, hvor personen begyndte at ryge, var det almindeligt kendt, at langvarigt forbrug af cigaretter var forbundet med risiko for alvorlige helbredsskader, ligesom det var almindeligt kendt, at det kunne være svært at ophøre med rygning. Det var desuden ikke godtgjort, at tobaksselskaberne havde eller burde have haft en større viden om helbredsrisikoen end sundhedsmyndighederne. Herefter havde tobaksselskaberne ikke pådraget sige t ansvar for den personskade, som rygningen havde medført for personen. Landsretten var nået til det samme resultat.

0 kommentarer til Tobaksselskaber ikke ansvarlige for varigt men som følge af mangeårigt forbrug af cigaretter:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment