-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Arbejdsgiver og ansat er bundet af forlig mellem arbejdsgiverforening og fagforening, selvom de ikke er enige

 Hvad enten man er arbejdsgiver eller ansat og kommer ud i en faglig tvist, som afgøres i det fagretslige system, er man bundet af den afgørelse, som foreligger. Det gælder også i de situationer, hvor sagen afsluttes med et forlig, eller en af parterne vælger at trække sagen. Det gælder også selvom man måske ikke er enig med sin organisation om udfaldet af sagen.
Højesteret har ved en dom i sagen 243/2012 af 22/10 2012 stadfæstet dette princip. Højesteret udtalte, at det fulgte af det fast antagne kollektive arbejdsretlige princip om arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationernes organisationsfuldmagt, at en arbejdsgiver var bundet af et forlig med en lønmodtagerorganisation, som på arbejdsgiverens vegne blev indgået af en arbejdsgiverorganisation.  I den konkrete sag blev Landsrettens kendelse blev herefter ophævet og sagen hjemvist til fogedretten til fremme af lønmodtagerorganisationens begæring om tvangsfuldbyrdelse af forliget.
Det er værd at bemærke, at fagretslige afgørelser i medfør af arbejdsretsloven, kan tvangsgennemføres ved fogedretten.
Sådanne sager er ikke ualmindelige, idet arbejdsgivere eller ansatte fra tid til anden ikke er enige med deres organisation. Ofte er der tale om at enten er arbejdsgiver uenig i fortolkningen af en given overenskomst, eller den ansatte er utilfreds med at hans fagforening ikke vil videreføre en sag. Her spiller reglerne om organisationsansvar ind på begge sider af bordet. Idet reglerne om organisationsansvar, som udspringer af Hovedaftalen påbyder begge parter ikke at understøtte overenskomstbrud. F.eks. hvis en arbejdsgiverorganisations understøtter en virksomhed, som har begået brud på overenskomsten og organisationen måtte indse det på det tidspunkt, da sagen blev forhandlet på et mæglingsmøde, vil organisationen kunne idømmes bod ved Arbejdsretten for organisationsansvar. Sådanne boder ligge ofte på mellem 100.000 og 500.000 kr. og der findes mange afgørelser, som bekræfter denne retsstilling.

0 kommentarer til Arbejdsgiver og ansat er bundet af forlig mellem arbejdsgiverforening og fagforening, selvom de ikke er enige:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment