-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Virksomhed frifundet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven

En klient, som er en virksomhed med over 100 ansatte, var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven for ikke at have instrueret en ansat i brug af en motordrevet trillebør ”motorbør”. Den ansatte var så uheldig at brække benet da han bakkede motorbøren ind over sig selv. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om bødestraf efter de ”nye” regler efter 1. Januar 2012, hvor strafferammen blev hævet.  Anklagemyndigheden havde på Arbejdstilsynets vegne krævet en bøde på 80.000 kr.
Sagen drejede sig om 2 medarbejdere, som var i gang med at køre sand til en sandkasse i en børnehave.  Arbejdstilsynet mente, at arbejdsgiver havde tilsidesat sin forpligtelse til at instruere og planlægge arbejdet forsvarligt, ved ikke at sørge for, at den ansatte vidste, hvordan man betjente motorbøren forsvarligt.
Den medarbejder, som var kommet til skade, forklarede i retten, at han godt vidste hvordan motorbøren fungerede og hvordan han skulle betjene den, Han havde kørt med motorbør før, om end ikke med præcis den samme model. Han forklarede selv uheldet med, at han i panik kom til at gribe i ”bakhåndtaget” i stedet for at bare slippe, hvilket ville have bevirket, at maskinen stod stille.
Det blev af forsvareren i retten påvist ved hjælp af  produktblade, at motorbøren den ansatte kørte med, faktisk var langsommere, end den han tidligere havde kørt med og at der ikke var forskel på modellerne. På denne baggrund frifandt retten virksomheden, idet retten i dommen endvidere anførte, at der ej heller var ført det domfældende bevis for, at der på arbejdsstedet ikke var den fornødne plads til at arbejde med en motorbør.

 

0 kommentarer til Virksomhed frifundet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment