-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Sagen om det manglende håndtryk og "Jihad"

Sagen om en censor, som ikke ville give hånden til kvindelige eksaminander og sagen om “Jihad”, som blev afvist fra at deltage I et arrangement på Christiansborg, er blevet afgjort af Ligebehandlingsnævnet:
 
Sagen om det manglende håndtryk:
 
En kvinde skulle til HF-eksamen i matematik. Før eksamen videregav matematiklæreren en mail-besked fra censor om, at han ikke ønskede at give hånd til kvinder. Klager var utilfreds med, at censor på forhånd havde meddelt, at han ville behandle eleverne forskelligt på grund af deres køn.
Ligebehandlingsnævnet fandt, at beskeden fra censor, som læreren videregav til eleverne på censors anmodning, var omfattet af ligebehandlingslovens forbud mod chikane på grund af køn, idet beskeden kunne krænke de kvindelige elevers værdighed og skabe et nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr., der skulle betales i fællesskab af den skole, hvor klager var elev, og den skole, hvor censor var ansat.
 
Sagen om ”Jihad”:
 
En mand med fornavnet Jihad blev af sikkerhedsmæssige hensyn udelukket fra at deltage i et debatmøde om ”Ytringsfriheden efter Hedegaard-attentatet” på Christiansborg.
Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at klager alene blev afvist på grund af navnet Jihad, som mødearrangørerne forbandt med begrebet ”hellig krig”. Nævnet fandt, at afvisningen af klager ikke var i strid med loven om etnisk ligebehandling, da der var store sikkerhedshensyn omkring mødet, og da der deltog andre med anden etnisk baggrund end dansk.
 

Begge afgørelser kan ses på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside.

0 kommentarer til Sagen om det manglende håndtryk og "Jihad" :

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment