-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Direktør ikke erstatningsansvarlig for sine fejl

Direktørs fejl medførte ikke, at han var erstatningsansvarlig overfor sin arbejdsgiver
Højesteret har afsagt en dom, hvorefter en administrerende direktør, der havde begået forskellige fejl i forbindelse med ombygningen af et skib, ikke var erstatningsansvarlig.
Sagen omhandlede ombygning af et skib. Ombygningen ville medføre, at stabilitetskrav ikke længere kunne opfyldes. Forudsætningen var at Søfartsstyrelsen dispenserede fra disse krav. Men dispensationsansøgningen var ufyldestgørende.
I forbindelse med ombygningen skulle der ligeledes indhentes en fartstilladelse fra Søfartsstyrelsen. Direktøren formodede, at manglende opfyldelse af stabilitetskravene ikke ville få betydning for, om fartstilladelsen ville blive givet.
Direktøren var bekendt med, at der var problemer med at få dispensationen, men på trods af denne viden orienterede han ikke bestyrelsen om problemerne.Da han senere fratrådte sin stilling, var dispensation endnu ikke givet.
Søfartsstyrelsen meddelte senere, at tilladelse og dispensation kunne være opnået, hvis direktøren havde ansøgt på en bestemt møde. Direktørens arbejdsgiver mente, at direktøren havde pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med den svigtede indhentelse af tilladelse og dispensation, samt manglende orientering af bestyrelsen, fordi hans handlinger og undladelser havde medført, at arbejdsgiveren var blevet påført et betydeligt tab.
Højesteret nåede frem til, at beslutningen om ikke at ændre dispensationsansøgningen ikke i sig selv kan medføre, at direktøren havde handlet ansvarspådragende, da en dispensation kunne være opnået.
Højesteret fandt, at direktøren burde have sørget for at skaffe den nødvendige dispensation ved at indsende fyldestgørende dokumentation til Søfartsstyrelsen, og at han dermed havde begået fejl. Selvom han havde begået fejl, gik der dog to måneder efter hans fratræden, hvor arbejdsgiveren heller ikke indsendte den fornødne dokumentation. Arbejdsgiveren var derved medvirkende til sit eget tab. Direktøren blev frifundet.
Dommen viser, at fejl begået af en direktør skal have en vis grovhed, før direktøren er erstatningsansvarlig. Hvis direktøren træffer beslutninger på et oplyst grundlag og skønsmæssigt vurderer, at en given fremgangmåde vil være den mest hensigtsmæssige i situationen, er direktøren ikke erstatningsansvarlig.  Det har endvidere betydning, om virksomheden kunne have forhindret tabet.

 

0 kommentarer til Direktør ikke erstatningsansvarlig for sine fejl:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment