-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Tal pænt til Arbejdstilsynet, eller ryk i fængsel

Det er set før, at virksomheder, som får besøg af Arbejdstilsynet, kan få en ”heftig debat” med den tilsynsførende. Denne ”debat” må under ingen omstændigheder udvikle sig til en ordveksling, hvor den tilsynsførende får opfattelsen at være truet. Der kan henvises til to sager, hvor trusler mod Arbejdstilsynet blev takseret til ubetinget fængsel. Den første sag handlede om en virksomhedsejer, som tog fat i kraven på den tilsynsførende og sagde: ”Hvis du bliver, kan du få nogen”. Derefter låste ejeren døren og sendte de ansatte hjem. Den tilsynsførende tilkaldte politiet, som optog rapport. Retten valgte at tro på den tilsynsførende og det gav 14 dages ubetinget fængsel. Den anden sag handlede om lastbilforhandler, som i forbindelse med Arbejdstilsynets kontrol af APV (arbejdspladsvurdering) mente, at påbud om APV var forkert og unødvendig, da kun han selv og konen arbejdede i virksomheden. I den forbindelse udtalte lastbilsforhandleren, at ”han ville have et gevær klar, hvis den tilsynsførende kom igen”. Dette blev af den tilsynsførende opfattet som dødstrussel og straffet, først i Byretten, og senere i Landsretten med 14 dages ubetinget fængsel. Endvidere skete frakendelse af våbentilladelse.   Vold eller trusler mod embedsmænd i funktion er strafbart efter Straffelovens §119:  (uddrag) Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet, …...straffes med fængsel indtil 6 år, under formildende omstændigheder med bøde. Stk. 2. På samme måde straffes den, som, ……. fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold……….. Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.   Når man ser generelt på praksis om overtrædelser af Arbejdsmiljøloven, viser den, at frifindelse af virksomheder ikke sker nær så ofte som domfældelser.  Virksomheder synes ofte, at Arbejdstilsynet ikke forholder sig til ”virkelighedens verden” eller at sanktioner er ude af proportioner. Dette skaber frustrationer hos virksomhederne.  Men det er vigtigt at holde sig for øje, at Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at påklage påbud og evt. indbringe sanktioner for domstolene. Mange er f.eks. ikke er opmærksomme på,  at Arbejdstilsynet skal følge ”Retssikkerhedsloven”, som foreskriver, at man ikke har pligt til at udtale sig til Arbejdstilsynet, dersom ens egen forklaring skal bruges i en straffesag mod én selv. Det er dermed muligt, ikke blot selv at opnå en vis juridisk beskyttelse, men også samtidig, med juridiske midler, at  få fremført sine argumenter. Det er dog bedre, end at diskvalificere sig selv, ved at rykke i fængsel på grund af trusler.  

0 kommentarer til Tal pænt til Arbejdstilsynet, eller ryk i fængsel:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment