-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Aldersdiskrimination at skrive "nyuddannet" i stillingsopslag

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede søgte efter en "nyuddannet". Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kriterierne "nyuddannet" og "relevant studiearbejde" skabte en formodning for, at annoncen henvendte sig til yngre ansøgere, og at det forringede en ansøgers chancer for ansættelse, hvis ansøger var en person, der som klager var over 50 år. Klager, der er født i 1954 og blev uddannet i 1982, klagede over, et stillingsopslag fra et offentligt kontor , hvoraf det fremgik, at man ønskede en nyuddannet. Det fremgik desuden af annoncen, at der blev lagt vægt på høje faglige kompetencer og relevant studiearbejde. Klager følte sig diskrimineret af annonceteksten på grund af sin alder. Han ønskede, at indklagede ikke bruger "nyuddannet" som et element ved afgørelsen af, om en kandidat er kvalificeret. Ved en telefonsamtale med en konsulent i virksomheden fik klager at vide, at de ville lægge vægt på, at ansøger var nyuddannet, men at han var velkommen til at søge stillingen. Indklagede henviste til, at man lagde vægt på at have en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund og således ønsker aldersmæssig spredning blandt medarbejderne. Indklagede oplyste endvidere, at ordet "nyuddannet" i annoncens overskrift og tekst ikke henviste til den ønskede kandidats alder, men til at der søgtes en medarbejder, som erfarings- og kompetencemæssigt kunne indgå i kontorets  medarbejderstab på at specielt niveau. Ligestillingsnævnet nåede frem til, at der forelå indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt alder ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det er hensigtsmæssige og nødvendige. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kriterierne "nyuddannet" og "relevant studiearbejde" skabte en formodning for, at annoncen henvender sig til yngre ansøgere, og at det forringer en ansøgers chancer for ansættelse, hvis ansøger er en person, der som klager er over 50 år. Annonceteksten var derfor udtryk for forskelsbehandling, hvorfor klager fik medhold i klagen.  

0 kommentarer til Aldersdiskrimination at skrive "nyuddannet" i stillingsopslag:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment