-
Karnov lovsamlinger

Hvad er en ?

Hvis du har været offer for en forbrydelse, kan man i visse tilfælde få en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten er advokat, der kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen mod den, som har begået forbrydelsen.
En bistandsadvokat kan f.eks.:

- Hjælpe dig og give dig råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen 
  senere skal for retten.
- Gå med dig til afhøringer hos politiet.
- Rådgive dig om hvorledes og hvor du får hjælp til at løse de problemer, som opstår som    
  følge af, at du har været udsat for en forbrydelse.
- Rådgive dig, hvis du er bange for, at gerningsmanden skal opsøge dig
- Hjælpe dig med at få erstatning, ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under 
  en eventuel retssag.
- Forklare dig, hvordan en straffesag foregår og gå med dig, hvis du skal afgive forklaring i 
  retten som vidne.
 
Hvem har ret til en bistandsadvokat?

Når du har været udsat for voldtægt eller en lignende alvorlig seksualforbrydelse, får du en bistandsadvokat, medmindre du ikke ønsker det. Hvis du har været udsat for voldtægt eller lignende, får du mulighed for at tale med din bistandsadvokat, før politiet afhører dig første gang. Nogle gange kan det dog være nødvendigt, at politiet stiller dig spørgsmål, inden du har talt med din bistandsadvokat.
Når du har været udsat for anden personfarlig kriminalitet som vold eller røveri, skal du selv bede politiet om at få en bistandsadvokat, hvis du ønsker det. Politiet vil fortælle om dine muligheder for at få en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten udpeges af retten, men du kan også bede om at få en udpeget en bestemt advokat.
 
Hvem betaler for bistandsadvokatens arbejde?

Staten betaler for bistandsadvokatens arbejde